Postgrau

Un Postgrau en Economia Social i Solidària?

Una eina formativa estratègica

Obertes les inscripcions de la 7a edició · Inici de curs el dimecres 8 de novembre 2023!

Els recents embats de la crisi econòmica del 2008 i la provocada per la gestió de la pandèmia, i el subsegüent debat sobre els límits del model de creixement i expansió capitalista, posen sobre la taula la importància de construïr nous models socioeconòmics que posin la vida al centre.

L’Economia Social i Solidària és un model que creix en volum econòmic i en interès social i polític per la seva incontestable capacitat de resposta a les necessitats actuals de la població i el territori des d’una perspectiva transformadora i regenerativa.  Un camí de creixement que ens obligua a millorar la solvència, l’enxarxament i la sostenibilitat econòmica i organitzativa dels projectes.

Context i potencialitat que posen sobre la taula la necessitat d’un canvi de rumb en les polítiques de promoció econòmica i en el model de projectes econòmics a impulsar per aportar riquesa a un territori i contribuir a transformar-lo.

El postgrau es concep doncs com una eina estratègica que pot contribuir a un nou model de senvolupament socioeconòmic local a partir de la teoria i la pràctica de l’Economia Social i solidària. I ofereix, alhora, l’oportunitat de trencar l’estanquitat entre els diferents agents impulsors, públics i cooperatius, construint una eina conjunta capaç de detectar i respondre a les necessitats socials i formatives del teixit econòmic cooperatiu, a les necessitats d’innovació en la funció pública i a les necessitats formatives dels estudiants que acaben els graus universitaris i desitgen especialitzar-se, facilitant la creació de sinergies des de la pràctica.

El postgrau es concep doncs com una eina estratègica que pot contribuir al desenvolupament de l’Economia Social i Solidària. I ofereix l’oportunitat de trencar l’estanquitat entre els diferents agents impulsors, públics i privats, construint una eina conjunta capaç de detectar i respondre a les necessitats socials i formatives del teixit econòmic cooperatiu, a les necessitats d’innovació en la funció pública i a les necessitats formatives dels estudiants que acaben els graus universitaris i desitgen especialitzar-se, facilitant la creació de sinergies des de la pràctica.

EINES, una nova aliança

A activistes i cooperadors/es de l’Economia Social i Solidària, personal tècnic i polític de les institucions públiques, i a graduats universitaris que busquen una especialització.

DEs de la passada edició comptem amb una nova aliança amb l’L’Espai Innova en Emprenedoria Social (eines). Un projecte de foment i suport a l’emprenedoria i la innovació social liderat per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i desenvolupat en col·laboració amb el seu entorn social, administratiu i productiu amb l’objectiu de fer més estretes les sinèrgies entre universitat i societat en un camp tan sensible, i alhora dinàmic, com el de la transformació social i la millora del benestar.

https://espainnova.uab.cat

A qui va dirigit?

A activistes i cooperadors/es de l’Economia Social i Solidària, personal tècnic i polític de les institucions públiques, i a graduats/des universitaris/es que busquen una especialització.

El postgrau és una eina especialment adreçada a tres col·lectius. En primer lloc, a totes aquelles persones que participen ja de manera activa en cooperatives o entitats de l’Economia Social i Solidària o del teixit social (autogestionari, ecologista, feminista…), i a totes aquelles que volen impulsar algun projecte en aquesta línia; en segon lloc, a totes les persones que, des d’administracions públiques locals o supralocals o des d’altres espais institucionals participen en àmbits com el d’atenció a l’exclusió social, processos d’intervenció comunitària, en la promoció de l’ocupació o en l’impuls econòmic del territori, volen eines concretes per aplicar en el dia a dia al seu lloc de treball; i finalment, a graduats universitaris que busquen una especialització i alhora la possibilitat de traduir d’una forma concreta i directa en el territori els coneixements adquirits en els seus estudis previs.

Inscripció i calendari

Data límit de preinscripció: Dimecres 1 de novembre de 2023.
Aquest postgrau té un nombre màxim de 25 places.
Requisits d’accés:
• Tenir un títol universitari d’un mínim de 180 ECTS, o equivalent.
• Es pot permetre l’accés d’estudiants no titulats que acreditin suficient experiència professional i vinculació a l’Economia Social i Solidària. Si superen el programa rebran un certificat d’assistència.

Calendari i activitats
· El curs té lloc al campus de la UAB de Sabadell els dimecres a la tarda de 4 a 9h. Les classes s’inicien el 8 de novembre. Les dues últimes setmanes de juny es fa l’entrega del TFP i la seva defensa.
· A més a més hi ha previst, dos dissabtes formatius (sessions lectives i visites a experiències) i un cap de setmana lectiu (dissabte i diumenge matí).

· El mes de maig hi ha prevista una sortida de tres dies per a conèixer experiències de l’ESS d’altres latituds.

Preu i beques
El preu de la matrícula del Postgrau és de 336€ + taxes.
(corresponent a la primera quota del pagament fraccionat)
* El preu total  és de 1.680€, (Mínim permès d’acord amb el preu del crèdit fixat per la UAB), però el suport de la Direcció General d’Economia Social ens permet reduïr un 80% el cost de la matrícula.

Beques 

· Els/les membres de cooperatives sòcies de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya poden sol·licitar el cofinançament de la formació a través del programa de beques de la Fundació Seira.

· En el cas de tenir problemes per fer front al pagament poseu-vos directament en contacte amb nosaltres.