Publicacions

Publicacions del grup

La mirada intereseccional dins de l’ESS, desigualtats entrecreuades en debat

TFP’s

3a Edició (2019/20)

Els supermercats cooperatius i participatius com a eina per la sobirania alimentària i el mercat
social
Cappadona Cappadona, Giulio

La cooperativa com a eina d’inclusió de dones privades de llibertat i alliberades del sistema
penitenciari català
Segués Peña, Elisa

Maternitat tardana : un problema social entès com a individual. La inclusió dels valors de l’ESS
com a enfoc de resolució
Viladomat Canudas, Nuria

Economia Social i Solidària i les demandes socials. Migració i racisme
Frangioni González, Albert

El FORAT : Creació d’un restaurant cooperatiu amb inserció sociolaboral de persones migrades
en situació irregular
Hita Bombí, Hector

Comparació de les Polítiques Públiques en relació a l’Economia social i solidària i els Objectius
de Desenvolupament Sostenible
Pardo Casas, Victor

Economia social i solidària i ruralitat : reptes i potencialitats
Escarrà Pérez, Carla

L’acció de Caritas diocesana de Terrasa en l’Economia social i solidària
Garreta Barderi, Francesc

Finançament ètic i economia social i solidària
Domènech Martín, Xavier

Anàlisi del sector educatiu de l’Economia Social i Solidària
Cura Oliveras, Josep

De la teoria a la pràctica : entesa cooperativa-pública enfront la violència masclista
Cajide Gutierrez, Goretti

AZCATL : Creació d’una proposta d’espai col·laboratiu per fomentar L’Economia Social i
Solidària en el sector artesanal del Salvador
Vásquez Guardado, Gabriela

2a Edició (2018/19)

La dimensió ecològica de l’Economia Social i Solidària : situació actual i reptes per a la transició
ecològica
Vilaseca Corominas, Eva

Un nuevo ideal pedagógico : elementos para un modelo educativo solidario en Educación
Superior
Rendon Macossay, Miguel

La millora sociolaboral de les persones en risc d’exclusió social : creació d’una empresa
d’inserció a Castellar del Vallès
Sáez Ortiz, Esther

Pla Estratègic per la transició d’un model de gestió municipal externalitzada a un d’autogestió:
el cas de l’Espai Jove El Casal de Polinyà
Hermida Bartolini, Massimo

Itinerari de creació i consolidació de startups cooperatives basat en un desenvolupament
econòmic local sostenible
Olivares Ponce, Isabel

Un ecosistema cooperatiu amb perspectiva de gènere a Montornès del Vallès
Padilla Gomez, Rosa

AULACOOP – Educació transformadora
Gil Montejano, Sergi

Com pot esdevenir l’economia social i solidària feminista
Pubill Requena, Cristina

Habitatge # CaJoPu
Rehbein, Christian

Dona i refugi. Quin és el paper de l’administració local i l’Economia Social i Solidària en la seva
inserció sociolaboral?
Sanfacundo Flamerich, Eva

Laboratori territorial per l’habitatge
Cerri, Simona

Constitució Cooperativa de Consultoria Integral ESS a la Catalunya central
Hermosilla Argelich, Rosa

Una Economia del Nosaltres
Papell Garcia, Albert

Aproximació a una Guia de Bones Pràctiques per a la contractació de serveis de lleure educatiu
Riera Bayer, Berta

Les alternatives d’accés i tinences intermèdies : com combatre el mercat especulatiu de
l’habitatge
Domingo Gallego, Núria

1a Edició (2017/18)

Consolidació del projecte cooperatiu Filigrana Produccions 360
Mestre Garcia, Sergi

Historia del cooperativisme a Terrassa
Domínguez Sagredo, Jose Javier

L’Espai de co-treball cooperatiu com a eina pel foment de l’economia solidària
Tarrida Sugranyés, Gaspar

El projecte CO2coop i les possibilitats per revitalitzar el territori i diferents sectors econòmics
Saus Coma, Miquel

La inserció sociolaboral de persones amb protecció internacional
Villaverde, Micaela

Mapa de la gestió de projectes de l’Economia Social i Solidària
Duocastella Pla, Elisabet

Creació d’una cooperativa d’impuls de projectes socials a Zona Nord-Barcelona
Mesas Ruiz, Esther

Qui i com cuidem a qui cuida? : Resposta a una pregunta, incorporant la visió comunitària i la
vinculació a l’Economia Social i Solidària
Bou Blanco, Mireia

La Meva Tribu. Espai de criança compartida i cotreball
Buerba Giralt, Neus

Cooperativ-ESS?
Bordes Castells, Isabel

Creació d’una gestoria cooperativa per a entitats de l’ESS al Vallés Occidental
Colom Rocabert, Josep

Projecte d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús popular i intergerenacional
Ruíz Ratia, Verónica

Creació d’un nou projecte d’inserció a Manlleu : TAC Empresa d’Inserció
Cordero Ordóñez, Maria Jesús

Pla d’empresa d’una consultoria per a la consolidació d’iniciatives de l’Economia Social i
Solidària
Salado Vallejo, Francesc

Bases para un Supermercado solidario y cooperativo : Una alternativa a la emergencia
alimentaria
Palomo Mellado, Vicente

El desenvolupament d’espais com a eina de construcció de sobiranies
Frisach Playa, Oriol

Materials diversos

Acte inaugural Postgrau en Economia Social i Solidària 2021